Tillgänglighet

Alla är välkomna!

Det är viktigt att alla känner sig välkomna till Västanå Teater.

Det innebär också att våra lokaler måste vara tillgängliga för så många som möjligt. För frågor kring våra lokalers tillgänglighet ber vi er kontakta vår tekniska producent Bo Jonzon på bo@vastanateater.se  eller 070-378 7527.

Färdtjänstadresser:
• Berättarladan, Rottneros Park, 686 94 Rottneros
• Västanå Teater Brårud, Sundgatan 13, 686 33 Sunne

Du som använder rullstol kommer in till bägge våra scener. Via webben kan man dock inte boka rullstolsplatser utan de bokas genom att ringa Scalateatern 054- 19 00 80 eller Västanå Teater 0565-68 82 80. Då ser vi till att du får rätt plats i salongen.

Om du ska gå på ett evenemang som inte kräver entrébiljett, finns också platser för rullstolar, men de måste ställas i ordning. Det är lätt fixat, men för bästa service ring 0565-68 82 80 senast ett par timmar innan evenemanget.

Berättarladan

Berättarladan är belägen invid Rottneros Park 5 km söder om Sunne.

Parkering
P- plats handikapp 2 stycken finns utanför Berättarladans biljettkassa & butik.

Rullstolsplatser
Finns på nedre parkett. Meddela i samband med biljettköp om rullstolsplats önskas.

Handikapphiss
Ingång till scenen finns i entréplan. Café, toaletter, biljettkassa och butik är också belägna i entréplan. Ingen hiss finns till övre foajén.

Handikapptoalett
Finns i nedre foajén.

Hörslinga
Salongen är utrustad med hörslinga som fungerar från rad 6 och uppåt.

Västanå Teater Brårud

Sundgatan 13, 686 33 Sunne

Parkering
P-plats handikapp 1 plats finns utanför entrén.

Handikapphiss
All verksamhet bedrivs på entréplan.

Rullstolsplatser
Meddela i samband med biljettköp om rullstolsplats behövs.

Handikapptoalett
Finns på entréplan.